CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

15,500

(%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa16,000

Cao nhất16,000

Thấp nhất15,100

KLGD1,080

Vốn hóa1,064

Dư mua2,000

Dư bán29,230

Cao 52T 17,700

Thấp 52T11,100

KLBQ 52T43,497

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,788

P/E8.67

F P/E10.71

BVPS26,577

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ITC: HID HKB HLD VNE ITA
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-6.06%

+/- Qua 1 tháng-4.32%

+/- Qua 1 quý-3.13%

+/- Qua 1 năm+37.63%

+/- Niêm yết-29.98%

Cao nhất 52 tuần (06/09/2019)*17,650

Thấp nhất 52 tuần (28/02/2019)*11,077

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)14,207

KLGD/Ngày (1 tháng)10,103

KLGD/Ngày (1 quý)14,834

KLGD/Ngày (1 năm)43,497

Nhiều nhất 52 tuần (05/09/2019)*540,250

Ít nhất 52 tuần (10/05/2019)*10