CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

14,000

100 (+0.72%)
13/07/2020 15:00

Mở cửa13,650

Cao nhất14,000

Thấp nhất13,650

KLGD2,240

Vốn hóa1,009

Dư mua1,340

Dư bán17,700

Cao 52T 16,200

Thấp 52T11,500

KLBQ 52T25,898

NN mua840

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,700

P/E8.18

F P/E8

BVPS25,132

P/B0.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ITC: ILB ICT MBB SBT NTL
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+12%

+/- Qua 1 tháng+10.24%

+/- Qua 1 quý+7.69%

+/- Qua 1 năm+2.79%

+/- Niêm yết-18.30%

Cao nhất 52 tuần (06/09/2019)*16,243

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*11,550

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)6,448

KLGD/Ngày (1 tháng)2,113

KLGD/Ngày (1 quý)2,616

KLGD/Ngày (1 năm)25,898

Nhiều nhất 52 tuần (05/09/2019)*540,250

Ít nhất 52 tuần (30/01/2020)*10