CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

14,000

100 (+0.72%)
13/07/2020 15:00

Mở cửa13,650

Cao nhất14,000

Thấp nhất13,650

KLGD2,240

Vốn hóa1,009

Dư mua1,340

Dư bán17,700

Cao 52T 16,200

Thấp 52T11,500

KLBQ 52T25,898

NN mua840

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,700

P/E8.18

F P/E8

BVPS25,132

P/B0.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ITC: ILB SBT KBC LCG NTL
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà