CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

16,000

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa16,000

Cao nhất16,000

Thấp nhất16,000

KLGD26,760

Vốn hóa1,098

Dư mua13,010

Dư bán11,640

Cao 52T 17,700

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T44,208

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,788

P/E8.95

F P/E11.05

BVPS26,577

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ITC: ITA HID HKB PNJ VET
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà