CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

15,000

300 (+2.04%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất15,000

KLGD10

Vốn hóa1,081

Dư mua4,900

Dư bán15,190

Cao 52T 16,200

Thấp 52T11,500

KLBQ 52T22,219

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,700

P/E8.65

F P/E8.88

BVPS25,568

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ITC: ICT GTN ITA ROS HDC
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà