CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

12,300

-400 (-3.15%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa12,300

Cao nhất12,300

Thấp nhất12,300

KLGD3,160

Vốn hóa844

Dư mua940

Dư bán3,200

Cao 52T 16,200

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T39,650

NN mua-

% NN sở hữu0.48

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,700

P/E8.12

F P/E9.53

BVPS26,377

P/B0.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ITC: NBB PLX DBC SSI BAX
Trending: MWG (57.243) - VNM (55.661) - HVN (46.090) - VCB (43.665) - VIC (36.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà