CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

16,000

(%)
18/02/2020 15:00

Mở cửa16,200

Cao nhất16,200

Thấp nhất16,000

KLGD11,600

Vốn hóa1,098

Dư mua7,500

Dư bán3,670

Cao 52T 17,700

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T44,524

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,788

P/E8.95

F P/E11.05

BVPS26,577

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ITC: CTG ITA HID HDC VNE
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà