CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

2,550

-130 (-4.85%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa2,500

Cao nhất2,860

Thấp nhất2,500

KLGD2,080

Vốn hóa25

Dư mua2,190

Dư bán120

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,600

KLBQ 52T3,925

NN mua-

% NN sở hữu0.42

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-3.85

F P/E8.70

BVPS11,149

P/B0.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: DVP DXG ELC HHS TVT
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng