CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

3,800

(%)
24/09/2020 15:00

Mở cửa3,800

Cao nhất3,800

Thấp nhất3,800

KLGD2,890

Vốn hóa38

Dư mua11,620

Dư bán9,090

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T10,872

NN mua-

% NN sở hữu0.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-5.46

F P/E12.33

BVPS11,174

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: TDG DTT DVP DXG DLG
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng