CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

2,410

(%)
06/07/2020 15:00

Mở cửa2,410

Cao nhất2,410

Thấp nhất2,320

KLGD6,440

Vốn hóa24

Dư mua17,280

Dư bán5,070

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T8,301

NN mua-

% NN sở hữu0.61

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-3.46

F P/E7.82

BVPS11,190

P/B0.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: TNG ITA DGW IMP MCG
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng