CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

2,700

(%)
31/03/2020 08:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa27

Dư mua2,000

Dư bán

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,600

KLBQ 52T3,928

NN mua-

% NN sở hữu0.42

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-3.88

F P/E8.76

BVPS11,149

P/B0.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: MWG QCG ART NVL DGW
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng