CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

3,500

50 (+1.45%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa3,500

Cao nhất3,690

Thấp nhất3,300

KLGD37,710

Vốn hóa35

Dư mua4,410

Dư bán46,250

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T9,962

NN mua-

% NN sở hữu0.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-4.96

F P/E11.19

BVPS11,174

P/B0.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: HAP EVG VPS TCD HVN
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng