CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

3,700

-100 (-2.63%)
01/10/2020 15:00

Mở cửa3,700

Cao nhất3,700

Thấp nhất3,600

KLGD5,940

Vốn hóa37

Dư mua8,290

Dư bán7,830

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T10,825

NN mua-

% NN sở hữu0.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-5.46

F P/E12.33

BVPS11,174

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: EVE DXG DBC DTA HCD
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng