CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

2,300

-40 (-1.71%)
13/07/2020 15:00

Mở cửa2,340

Cao nhất2,340

Thấp nhất2,300

KLGD3,080

Vốn hóa23

Dư mua3,510

Dư bán5,810

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T8,268

NN mua-

% NN sở hữu0.61

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-3.36

F P/E7.59

BVPS11,190

P/B0.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: DIC DGW ELC HHS VTB
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.56%

+/- Qua 1 tháng-9.80%

+/- Qua 1 quý-17.56%

+/- Qua 1 năm-17.86%

+/- Niêm yết-90.54%

Cao nhất 52 tuần (21/11/2019)*4,460

Thấp nhất 52 tuần (04/06/2020)*2,130

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,168

KLGD/Ngày (1 tháng)11,553

KLGD/Ngày (1 quý)18,146

KLGD/Ngày (1 năm)8,268

Nhiều nhất 52 tuần (04/06/2020)*195,090

Ít nhất 52 tuần (24/07/2019)*10