CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

3,700

-100 (-2.63%)
01/10/2020 15:00

Mở cửa3,700

Cao nhất3,700

Thấp nhất3,600

KLGD5,940

Vốn hóa37

Dư mua8,290

Dư bán7,830

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T10,825

NN mua-

% NN sở hữu0.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-5.46

F P/E12.33

BVPS11,174

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: DBC EVE DXG HCD DTA
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.63%

+/- Qua 1 tháng+0.54%

+/- Qua 1 quý+51.02%

+/- Qua 1 năm+8.82%

+/- Niêm yết-84.78%

Cao nhất 52 tuần (21/11/2019)*4,460

Thấp nhất 52 tuần (04/06/2020)*2,130

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,418

KLGD/Ngày (1 tháng)6,179

KLGD/Ngày (1 quý)13,588

KLGD/Ngày (1 năm)10,825

Nhiều nhất 52 tuần (04/06/2020)*195,090

Ít nhất 52 tuần (24/10/2019)*10