CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV)

Da Nang Construction Building Materials & Cement JSC

Đang bị cảnh báo

2,680

-200 (-6.94%)
01/04/2020 15:00

Mở cửa2,680

Cao nhất2,680

Thấp nhất2,680

KLGD10

Vốn hóa27

Dư mua3,690

Dư bán4,070

Cao 52T 4,500

Thấp 52T2,600

KLBQ 52T3,906

NN mua-

% NN sở hữu0.42

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-696

P/E-4.14

F P/E9.35

BVPS11,149

P/B0.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DXV: MWG NVL QCG ART DXG
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-6.94%

+/- Qua 1 tháng-11.84%

+/- Qua 1 quý-17.79%

+/- Qua 1 năm-23.43%

+/- Niêm yết-86.22%

Cao nhất 52 tuần (21/11/2019)*4,460

Thấp nhất 52 tuần (15/08/2019)*2,610

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,324

KLGD/Ngày (1 tháng)660

KLGD/Ngày (1 quý)1,477

KLGD/Ngày (1 năm)3,921

Nhiều nhất 52 tuần (20/11/2019)*103,610

Ít nhất 52 tuần (05/04/2019)*10