CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (UPCoM: CDO)

Consultancy Design & Urban Development JSC

800

(%)
27/03/2020 15:03

Mở cửa800

Cao nhất800

Thấp nhất700

KLGD70,600

Vốn hóa25

Dư mua9,200

Dư bán260,000

Cao 52T 1,200

Thấp 52T800

KLBQ 52T41,038

NN mua-

% NN sở hữu0.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-462

P/E-1.70

F P/E39.62

BVPS10,375

P/B0.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CDO: HAI SHB HAR HID VCB
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị