CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (UPCoM: CDO)

Consultancy Design & Urban Development JSC

1,000

(%)
29/05/2020 10:34

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa32

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 1,200

Thấp 52T700

KLBQ 52T38,927

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-730

P/E-1.36

F P/E50.20

BVPS9,740

P/B0.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CDO: HAI LMH TTB HAR TDG
Trending: HPG (66.380) - VNM (49.628) - MWG (47.469) - HVN (40.927) - FPT (34.810)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị

Sự kiện sắp diễn ra