CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (UPCoM: CDO)

Consultancy Design & Urban Development JSC

1,000

(%)
13/12/2019 15:02

Mở cửa1,000

Cao nhất1,000

Thấp nhất1,000

KLGD41,000

Vốn hóa32

Dư mua122,300

Dư bán142,100

Cao 52T 1,200

Thấp 52T800

KLBQ 52T57,500

NN mua-

% NN sở hữu0.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-462

P/E-2.16

F P/E50.40

BVPS10,499

P/B0.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CDO: HAI HAR GTT TTB TTF
Trending: VNM (24.106) - HPG (23.857) - MSN (20.141) - FLC (17.053) - MWG (16.417)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị