CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (UPCoM: CDO)

Consultancy Design & Urban Development JSC

1,100

(%)
19/08/2019 14:52

Mở cửa1,000

Cao nhất1,100

Thấp nhất1,000

KLGD10,200

Vốn hóa35

Dư mua4,500

Dư bán125,300

Cao 52T 1,600

Thấp 52T900

KLBQ 52T85,461

NN mua-

% NN sở hữu0.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-462

P/E-2.38

F P/E55.44

BVPS10,785

P/B0.10

Mã xem cùng CDO: PVX TSC FLC BII C47
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị