CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (UPCoM: CDO)

Consultancy Design & Urban Development JSC

1,000

-100 (-9.09%)
23/08/2019 15:02

Mở cửa1,000

Cao nhất1,100

Thấp nhất1,000

KLGD11,400

Vốn hóa32

Dư mua

Dư bán168,400

Cao 52T 1,600

Thấp 52T900

KLBQ 52T84,351

NN mua-

% NN sở hữu0.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-462

P/E-2.31

F P/E53.78

BVPS10,785

P/B0.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CDO: BII AMD TSC PVX HAI
Trending: MWG (26.245) - VNM (25.754) - HPG (24.303) - FPT (21.272) - VGI (16.992)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị