CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (UPCoM: CDO)

Consultancy Design & Urban Development JSC

1,000

100 (+11.11%)
21/02/2020 15:03

Mở cửa900

Cao nhất1,000

Thấp nhất900

KLGD87,600

Vốn hóa32

Dư mua101,500

Dư bán86,500

Cao 52T 1,200

Thấp 52T800

KLBQ 52T48,742

NN mua-

% NN sở hữu0.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-462

P/E-1.95

F P/E45.36

BVPS10,375

P/B0.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CDO: HAI PVX KSB TTF BCE
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị