CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (UPCoM: CDO)

Consultancy Design & Urban Development JSC

700

-100 (-12.50%)
07/08/2020 15:01

Mở cửa700

Cao nhất700

Thấp nhất700

KLGD10,560

Vốn hóa22

Dư mua131,740

Dư bán219,840

Cao 52T 1,000

Thấp 52T600

KLBQ 52T37,736

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-730

P/E-1.10

F P/E40.32

BVPS9,502

P/B0.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CDO: DAH HQC ROS HAI TV2
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-12.50%

+/- Qua 1 tháng-12.50%

+/- Qua 1 quý-13.58%

+/- Qua 1 năm-22.22%

+/- Niêm yết-92.42%

Cao nhất 52 tuần (15/06/2020)*1,000

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*630

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,612

KLGD/Ngày (1 tháng)19,659

KLGD/Ngày (1 quý)42,511

KLGD/Ngày (1 năm)37,976

Nhiều nhất 52 tuần (27/05/2020)*285,100

Ít nhất 52 tuần (23/07/2020)*40