CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (UPCoM: CDO)

Consultancy Design & Urban Development JSC

800

(%)
27/03/2020 15:03

Mở cửa800

Cao nhất800

Thấp nhất700

KLGD70,600

Vốn hóa25

Dư mua9,200

Dư bán260,000

Cao 52T 1,200

Thấp 52T800

KLBQ 52T41,038

NN mua-

% NN sở hữu0.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-462

P/E-1.70

F P/E39.62

BVPS10,375

P/B0.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CDO: HAI SHB HAR VCB HID
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-11.11%

+/- Qua 1 tháng-20%

+/- Qua 1 quý-20%

+/- Qua 1 năm-20%

+/- Niêm yết-92.20%

Cao nhất 52 tuần (11/06/2019)*1,200

Thấp nhất 52 tuần (06/11/2019)*800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)44,264

KLGD/Ngày (1 tháng)43,561

KLGD/Ngày (1 quý)44,565

KLGD/Ngày (1 năm)40,900

Nhiều nhất 52 tuần (14/06/2019)*295,700

Ít nhất 52 tuần (29/05/2019)*90