CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (UPCoM: CDO)

Consultancy Design & Urban Development JSC

700

-100 (-12.50%)
30/03/2020 11:33

Mở cửa700

Cao nhất700

Thấp nhất700

KLGD80,200

Vốn hóa22

Dư mua

Dư bán246,700

Cao 52T 1,200

Thấp 52T700

KLBQ 52T41,038

NN mua-

% NN sở hữu0.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-462

P/E-1.63

F P/E37.85

BVPS10,375

P/B0.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CDO: HAI SHB HAR VCB MBB
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị