CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (UPCoM: CDO)

Consultancy Design & Urban Development JSC

1,000

100 (+11.11%)
19/02/2020 14:57

Mở cửa900

Cao nhất1,000

Thấp nhất900

KLGD33,201

Vốn hóa32

Dư mua136,699

Dư bán26,499

Cao 52T 1,200

Thấp 52T800

KLBQ 52T48,840

NN mua-

% NN sở hữu0.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-462

P/E-2.01

F P/E46.82

BVPS10,375

P/B0.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CDO: HAI PVX FLC ACM HID
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị