CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (UPCoM: CDO)

Consultancy Design & Urban Development JSC

900

(%)
03/07/2020 15:01

Mở cửa900

Cao nhất900

Thấp nhất800

KLGD745

Vốn hóa28

Dư mua85,355

Dư bán314,155

Cao 52T 1,000

Thấp 52T600

KLBQ 52T38,453

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-730

P/E-1.23

F P/E45.36

BVPS9,740

P/B0.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CDO: HQC HAI ITA ROS PVX
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị