CTCP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (UPCoM: BTC)

Binh Trieu Engineering and Construction JSC

58,000

(%)
17/05/2019 15:01

Mở cửa58,000

Cao nhất58,000

Thấp nhất58,000

KLGD

Vốn hóa1,740

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 70,100

Thấp 52T49,000

KLBQ 52T5

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-92

P/E-630.43

F P/E515.56

BVPS12,438

P/B4.66

Mã xem cùng BTC: AMS BHA BSA CE1 CEG
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí  và Xây dựng Bình Triệu