CTCP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (UPCoM: BTC)

Binh Trieu Engineering and Construction JSC

58,000

(%)
17/07/2019 13:24

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,740

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 60,000

Thấp 52T49,000

KLBQ 52T4

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-92

P/E-630.43

F P/E515.56

BVPS12,438

P/B4.66

Mã xem cùng BTC: BT1 BT6 BTB BTD CTS
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí  và Xây dựng Bình Triệu