CTCP Nhựa Tân Phú (HNX: TPP)

Tan Phu Plastic Joint Stock Company

13,300

(%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa13,300

Cao nhất13,300

Thấp nhất13,300

KLGD

Vốn hóa266

Dư mua

Dư bán1,900

Cao 52T 13,300

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T1,778

NN mua-

% NN sở hữu0.41

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*181

P/E73.48

F P/E28.60

BVPS10,971

P/B1.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TPP: NNG DNP DRC GAB GEX
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Tân Phú

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+9.92%

+/- Qua 1 năm+33%

+/- Niêm yết+262.30%

Cao nhất 52 tuần (25/05/2020)*13,300

Thấp nhất 52 tuần (10/09/2019)*9,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)2

KLGD/Ngày (1 năm)1,782

Nhiều nhất 52 tuần (22/11/2019)*28,400

Ít nhất 52 tuần (31/03/2020)*6