CTCP Nhựa Tân Phú (HNX: TPP)

Tan Phu Plastic Joint Stock Company

13,300

(%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa13,300

Cao nhất13,300

Thấp nhất13,300

KLGD

Vốn hóa266

Dư mua

Dư bán1,900

Cao 52T 13,300

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T1,778

NN mua-

% NN sở hữu0.41

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*181

P/E73.48

F P/E28.60

BVPS10,971

P/B1.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TPP: NNG DNP DRC GAB GEX
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Tân Phú