Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB)

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation

206,000

1,000 (+0.49%)
10/07/2020 15:00

Mở cửa205,000

Cao nhất216,000

Thấp nhất204,000

KLGD190,990

Vốn hóa132,104

Dư mua4,530

Dư bán80

Cao 52T 282,100

Thấp 52T115,500

KLBQ 52T54,552

NN mua15,280

% NN sở hữu63.37

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7,477

P/E27.42

F P/E27.87

BVPS28,828

P/B7.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SAB: VNM HPG MWG VCB GAS
Trending: HPG (50.851) - VNM (36.088) - FLC (28.596) - ITA (27.880) - MWG (26.259)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn