Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB)

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation

233,000

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa149,419

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 287,400

Thấp 52T226,000

KLBQ 52T30,694

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*6,190

P/E37.64

F P/E31.68

BVPS29,598

P/B7.87

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SAB: VNM VIC MSN MWG VCB
Trending: VNM (28.104) - HPG (23.364) - FLC (19.733) - MSN (19.606) - MWG (18.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn