Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB)

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation

276,500

(%)
21/08/2019 14:04

Mở cửa278,000

Cao nhất278,000

Thấp nhất274,500

KLGD7,130

Vốn hóa177,314

Dư mua1,640

Dư bán2,530

Cao 52T 289,000

Thấp 52T209,300

KLBQ 52T34,750

NN mua50,800

% NN sở hữu63.40

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS6,190

P/E44.67

F P/E37.59

BVPS28,993

P/B9.54

Mã xem cùng SAB: VNM VIC MWG FPT VCB
Trending: MWG (27.579) - VNM (27.419) - HPG (25.131) - FPT (22.435) - VGI (18.420)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn