Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB)

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation

233,000

1,200 (+0.52%)
06/12/2019 15:00

Mở cửa231,800

Cao nhất236,000

Thấp nhất231,500

KLGD33,170

Vốn hóa149,419

Dư mua27,740

Dư bán2,890

Cao 52T 287,400

Thấp 52T226,000

KLBQ 52T30,694

NN mua16,060

% NN sở hữu63.35

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*6,190

P/E37.45

F P/E31.51

BVPS29,598

P/B7.87

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SAB: VNM VIC MSN MWG VCB
Trending: VNM (27.919) - HPG (22.898) - FLC (19.697) - MWG (18.923) - MSN (18.630)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn