Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB)

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation

179,000

(%)
05/06/2020 14:46

Mở cửa179,000

Cao nhất181,900

Thấp nhất179,000

KLGD26,270

Vốn hóa114,789

Dư mua2,140

Dư bán770

Cao 52T 282,100

Thấp 52T115,500

KLBQ 52T48,125

NN mua-

% NN sở hữu63.36

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7,477

P/E23.94

F P/E24.34

BVPS28,828

P/B6.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SAB: VNM GAS MWG VCB HVN
Trending: HPG (54.890) - ROS (46.345) - VNM (42.900) - MBB (40.992) - ITA (38.840)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.47%

+/- Qua 1 tháng+18%

+/- Qua 1 quý+5.92%

+/- Qua 1 năm-33.07%

+/- Niêm yết+73.62%

Cao nhất 52 tuần (12/07/2019)*282,089

Thấp nhất 52 tuần (24/03/2020)*115,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)72,780

KLGD/Ngày (1 tháng)88,800

KLGD/Ngày (1 quý)89,179

KLGD/Ngày (1 năm)48,204

Nhiều nhất 52 tuần (20/02/2020)*280,190

Ít nhất 52 tuần (17/09/2019)*2,620