Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM)

Ha Giang Mineral and Mechinics Joint Stock Company

60,500

(%)
27/06/2022 14:59

Mở cửa60,500

Cao nhất60,500

Thấp nhất60,500

KLGD

Vốn hóa721.20

Dư mua

Dư bán200

Cao 52T 60,500

Thấp 52T28,800

KLBQ 52T384

NN mua-

% NN sở hữu0.19

Cổ tức TM4,000

T/S cổ tức0.07

Beta0.04

EPS5,612

P/E10.78

F P/E21.78

BVPS18,769

P/B3.22

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng HGM: BCC DFC KGM NGC GLT
Trending: HPG (155,735) - DIG (116,283) - FLC (73,457) - BSR (71,135) - POW (70,944)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM), tiền thân là Xí nghiệp Cơ khí Hà Giang, được thành lập vào năm 1995 và sau đó hợp nhất với Công ty công ty Khai thác và Chế biến Khoáng sản Hà Giang thành Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang. Từ năm 2006, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Lĩnh vực hoạt động chính của HGM là tổ chức thăm dò và chế biến các loại khoáng sản, khai thác quặng k... Xem thêm

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+10%

+/- Qua 1 tháng+21%

+/- Qua 1 quý+41.73%

+/- Qua 1 năm+100.30%

+/- Niêm yết+327.53%

Cao nhất 52 tuần (21/06/2022)*60,500

Thấp nhất 52 tuần (13/10/2021)*28,801

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)20

KLGD/Ngày (1 tháng)10

KLGD/Ngày (1 quý)65

KLGD/Ngày (1 năm)384

Nhiều nhất 52 tuần (26/10/2021)*20,610

Ít nhất 52 tuần (22/09/2021)*1

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.