CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM)

Ha Giang Mineral and Mechinics Joint Stock Company

36,000

(%)
30/03/2020 15:02

Mở cửa36,000

Cao nhất36,000

Thấp nhất36,000

KLGD

Vốn hóa429

Dư mua

Dư bán600

Cao 52T 47,800

Thấp 52T35,500

KLBQ 52T368

NN mua-

% NN sở hữu0.19

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*494

P/E72.87

F P/E10.08

BVPS12,703

P/B2.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HGM: HHC HEV ADC DGC HCT
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang