CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM)

Ha Giang Mineral and Mechinics Joint Stock Company

38,000

(%)
20/10/2020 15:05

Mở cửa38,000

Cao nhất38,000

Thấp nhất38,000

KLGD

Vốn hóa453

Dư mua

Dư bán100

Cao 52T 40,100

Thấp 52T32,600

KLBQ 52T362

NN mua-

% NN sở hữu0.19

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*494

P/E76.92

F P/E39.90

BVPS12,072

P/B3.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HGM: CHP DDG HJS IDC SVG
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang