CTCP Kinh doanh Khí Miền Bắc (HNX: PVG)

PetroVietNam Northern Gas Joint Stock Company

7,400

-100 (-1.33%)
17/07/2019 13:25

Mở cửa7,400

Cao nhất7,400

Thấp nhất7,400

KLGD13,000

Vốn hóa270

Dư mua27,800

Dư bán51,600

Cao 52T 8,200

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T24,883

NN mua-

% NN sở hữu4.15

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS428

P/E17.52

F P/E14.64

BVPS11,243

P/B0.66

Mã xem cùng PVG: PAN POW TCB PVL SBT
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Kinh doanh Khí Miền Bắc

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.33%

+/- Qua 1 tháng-3.90%

+/- Qua 1 quý-1.41%

+/- Qua 1 năm+12.67%

+/- Niêm yết+26.23%

Cao nhất 52 tuần (16/01/2019)*8,163

Thấp nhất 52 tuần (23/07/2018)*6,474

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)6,492

KLGD/Ngày (1 tháng)17,233

KLGD/Ngày (1 quý)19,216

KLGD/Ngày (1 năm)24,835

Nhiều nhất 52 tuần (20/11/2018)*319,900

Ít nhất 52 tuần (09/10/2018)*100