CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG)

Ha Do Group Joint Stock Company

44,150

1,350 (+3.15%)
03/03/2021 09:43

Mở cửa43,200

Cao nhất44,400

Thấp nhất43,200

KLGD1,051,100

Vốn hóa6,811.24

Dư mua7,800

Dư bán74,200

Cao 52T 44,900

Thấp 52T12,200

KLBQ 52T1,260,000

NN mua-

% NN sở hữu12.74

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0.02

Beta-

EPS*7,852

P/E5.45

F P/E5.63

BVPS26,994

P/B1.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HDG: HPG MBB TCB HSG LPB
Trending: HPG (99.113) - MBB (74.262) - TCB (55.190) - VNM (53.974) - ACB (46.879)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hà Đô

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019CĐ khác118,648,66299.97Chart cơ cấu sở hửu
Cổ phiếu quỹ32,6270.03
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018CĐ khác53,157,57355.98Chart cơ cấu sở hửu
CĐ lớn41,761,83643.98
Cổ phiếu quỹ32,2670.03
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017CĐ khác nước ngoài12,957,80817.01Chart cơ cấu sở hửu
CĐ khác trong nước29,576,62338.82
CĐ lớn trong nước33,409,47143.85
CĐ Nhà nước240,5160.32Bộ Quốc Phòng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.