CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG)

Ha Do Group Joint Stock Company

44,050

1,250 (+2.92%)
03/03/2021 09:46

Mở cửa43,200

Cao nhất44,400

Thấp nhất43,200

KLGD1,087,600

Vốn hóa6,795.81

Dư mua34,300

Dư bán42,300

Cao 52T 44,900

Thấp 52T12,200

KLBQ 52T1,260,000

NN mua2,800

% NN sở hữu12.74

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0.02

Beta-

EPS*7,852

P/E5.45

F P/E5.63

BVPS26,994

P/B1.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HDG: HPG MBB TCB LPB HSG
Trending: HPG (99.113) - MBB (74.262) - TCB (55.190) - VNM (53.974) - ACB (46.879)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hà Đô

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+5.38%

+/- Qua 1 tháng+17.62%

+/- Qua 1 quý+50.38%

+/- Qua 1 năm+121.86%

+/- Niêm yết+674.03%

Cao nhất 52 tuần (25/01/2021)*44,900

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*12,184

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,679,650

KLGD/Ngày (1 tháng)1,433,144

KLGD/Ngày (1 quý)1,792,778

KLGD/Ngày (1 năm)1,263,780

Nhiều nhất 52 tuần (11/09/2020)*4,911,690

Ít nhất 52 tuần (02/07/2020)*113,230

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.