Mã xem cùng VCBS: VDS VIC SSI STB SZC
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)