Mã xem cùng SHBS: PNJ TCB VPB SHB HAG
Trending: HPG (25.510) - CTG (22.773) - ROS (19.194) - VNM (18.460) - MBB (18.171)