Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB)

Saigon Hanoi Commercial Joint Stock Bank

12,900

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa22,644

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 18,000

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T5,614,836

NN mua-

% NN sở hữu4.53

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,890

P/E6.83

F P/E6.93

BVPS13,147

P/B0.98

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SHB: STB SHS HPG MBB CTG
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội