CTCP Sông Đà 2 (HNX: SD2)

Song Da No 2 JSC

6,200

-300 (-4.62%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa6,200

Cao nhất6,200

Thấp nhất6,200

KLGD1,500

Vốn hóa89

Dư mua8,500

Dư bán16,300

Cao 52T 6,600

Thấp 52T3,500

KLBQ 52T4,964

NN mua-

% NN sở hữu6.09

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*141

P/E46.10

F P/E11.96

BVPS11,931

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SD2: PVV CSC SD6 SD9 CIA
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 2