CTCP Sông Đà 2 (HNX: SD2)

Song Da No 2 JSC

Đang bị cảnh báo

7,400

(%)
23/09/2020 15:05

Mở cửa6,700

Cao nhất7,400

Thấp nhất6,700

KLGD1,900

Vốn hóa107

Dư mua1,000

Dư bán13,500

Cao 52T 7,500

Thấp 52T3,500

KLBQ 52T8,261

NN mua-

% NN sở hữu6.08

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-750

P/E-9.87

F P/E13.62

BVPS12,937

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SD2: SD6 S99 SDB VTO SDT
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 2