CTCP Sông Đà 2 (HNX: SD2)

Song Da No 2 JSC

6,700

100 (+1.52%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa6,600

Cao nhất6,700

Thấp nhất6,500

KLGD7,550

Vốn hóa97

Dư mua3,950

Dư bán18,250

Cao 52T 6,700

Thấp 52T3,500

KLBQ 52T5,111

NN mua-

% NN sở hữu6.09

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*141

P/E46.81

F P/E12.14

BVPS11,931

P/B0.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SD2: PVV SPM VTO DNY BCG
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 2