CTCP Hữu Liên Á Châu (UPCoM: HLA)

Huu Lien Asia Corporation

200

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa200

Cao nhất200

Thấp nhất200

KLGD

Vốn hóa7

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 300

Thấp 52T100

KLBQ 52T6,870

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,855

P/E-0.11

F P/E0.20

BVPS7,176

P/B0.03

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HLA: MHL SJ1 CAP CLG DNY
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hữu Liên Á Châu