NGUYỄN ĐIỆP TÙNG
Nguyễn Điệp Tùng

TGĐ/TVHĐQT

CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS)

CN TCKT

55 tuổi

208.82 tỷ VND

Tài sản cá nhân

208.82 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Điệp Tùng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Thái Nguyên
Quê quán : Thái Nguyên
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Học viện Tài chính-Kế toán - Cử nhân Tài chính-Kế toán

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/TVHĐQT
CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS)
2007
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1FTS
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1FTS
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- 1991 - 1993: Cán bộ Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần FPT 
- 1993 - 2004: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần FPT 
- 2004 - 2007: Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần FPT 
- 2007 - 2010: TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. 
- 2010 - 07/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
- 08/2020: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.