HOSE (6) | HNX (5) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 23
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/02/2020 TTC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTC của CTCP Gạch men Thanh Thanh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 2 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: Thông qua việc dùng tài sản của Công ty cùng với tài sản của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP để đảm bảo khoản vay của Tổng công ty và Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, thực hiện được việc ký kết Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 5 (Agribank Chi nhánh 5) theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 28/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Gạch men Thanh Thanh, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/02/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/03/2020 VIH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIH của CTCP Viglacera Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong thời gian từ 15/03/2020 đến 15/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội Nhà máy Viglacera Yên Phong – khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
            - Nội dung họp: Kế hoạch kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 31/03/2020 VCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCS của CTCP VICOSTONE như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 31/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  + Các vấn đề khác.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần VICOSTONE – KCNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 31/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/03/2020 VCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCS của CTCP VICOSTONE như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 31/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  + Các vấn đề khác.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần VICOSTONE – KCNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 31/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 13/04/2020 LBM: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK: LBM) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/28/20190528_20190528 - LBM - TB vv NY va GD thay doi NY.pdf