HOSE (7) | HNX (4) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 23
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 04/08/2021 THG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã CK: THG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/6/28/20210628_20210628 - THG - TB ngay dkcc de chi tra co tuc TM va co phieu.pdf

 • 07/08/2021 MCT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCT của CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tầng K2 toà C Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty)
  (Thời gian, địa điểm và chương trình họp cụ thể công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)
 • 23/08/2021 TLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLT của CTCP Viglacera Thăng Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, địa chỉ: phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 08/09/2021 HVX: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (mã CK: HVX) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/7/26/20210726_20210726 - HVX - Thong Bao Ngay DKCC Tra Co Tuc Nam 2020 Bang Tien.pdf

 • 22/09/2021 DTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTC của CTCP Viglacera Đông Triều như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/09/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7) bắt đầu từ ngày 22/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2020 tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.