HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 31/05/2022 INN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu INN của CTCP Bao bì và In Nông nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán bắt đầu từ ngày 31/05/2022. Khi đến mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 17/06/2022 DHC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2  năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/28/20220428_20220427___dhc___tb_dkcc_to_chuc_dhcd_tn_2022_va_tam_ung_co_tuc_dot_2_nam_2021.pdf

 • 17/06/2022 STP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STP của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 21/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà – số 41 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (chi tiết trong thư mời và website công ty: www.stp.com.vn)
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 17/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà số 41 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 17/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 22/06/2022 SVI: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/12/20220512_20220511___svi___tb_ndkcc_tra_co_tuc_2021_bang_tien.pdf

 • 30/06/2022 GVT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GVT của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 39%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Giấy Việt Trì vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.