PHẠM THÁI BÌNH
Phạm Thái Bình

TGĐ/Phó CTHĐQT

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR)

Trung cấp Kinh tế

67 tuổi

160.60 tỷ VND

Tài sản cá nhân

160.60 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Phạm Thái Bình
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Bắc An, Chí Linh, Hải Dương
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Trung cấp Quản lý kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/Phó CTHĐQT
CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR)
1996
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TAR
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TAR
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Lê Thị Tuyết
Lê Thị Tuyết
(Vợ)
TAR
******
******
Phạm Lê Khánh Huyền
Phạm Lê Khánh Huyền
(Con gái)
TAR
******
******
Phạm Lê Khánh Hân
Phạm Lê Khánh Hân
(Con gái)
TAR
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

1978-1996: Đại lý thu mua lúa gạo

+ 1996-12/2015: Tổng giám đốc - Công Ty TNHH Trung An

+ 12/2015-nay: Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.