LÊ THỊ TUYẾT
Lê Thị Tuyết

CTHĐQT

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR)

Trung cấp Kinh tế

66 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

246.00 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Lê Thị Tuyết
Năm sinh : 01/04/1956
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Trung Nhứt, Thốt Nốt, TP. cần Thơ
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Trung cấp Quản lý kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR)
1996
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TAR
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TAR
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Phạm Thái Bình
Phạm Thái Bình
(Chồng )
TAR
******
******
Phạm Lê Khánh Huyền
Phạm Lê Khánh Huyền
(Con gái)
TAR
******
******
Phạm Lê Khánh Hân
Phạm Lê Khánh Hân
(Con gái)
TAR
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

1976-1996: Đại lý thu mua, vận chuyển lúa gạo

+ 1996-2015: Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Trung An

+ 12/2015 - nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.