HOSE (4) | HNX (1) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 20
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 13/08/2020 VIP: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã CK: VIP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/7/10/20200710_20200709 - VIP - TB ngay dkcc chi tra co tuc 2019 bang tien mat.pdf

 • 14/08/2020 PTS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, địa chỉ: số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 10/09/2020 TRS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).
  · Chia làm 02 đợt thanh toán, cụ thể như sau:
  + Đợt 1: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
  + Đợt 2: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: + Đợt 1: Ngày 12/08/2020.
  + Đợt 2: Ngày 10/09/2020.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải – số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM từ 8g30 đến 16g30 các ngày làm việc trong tuần(Trừ các ngày lễ, tết) bắt đầu từ ngày 12/08/2020 (đối với đợt 1) và từ ngày 10/09/2020 (đối với đợt 2). Khi đi vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.