HOSE (4) | HNX (1) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 20
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/10/2022 WTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WTC của CTCP Vận tải thủy Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/10/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin, số 108 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 12/10/2022. Khi đến cổ đông mang theo sổ sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.