HOSE (2) | HNX (0) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 14/06/2021 MCH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức như sau:
  · Địa chỉ : Phòng Kế toán – CTCP Hàng tiêu dùng Masan
  Tầng 5, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
  · Thời gian: từ 9h sáng đến 17h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), bắt đầu từ ngày 14/06/2021.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (trường hợp pháp nhân hoặc tổ chức). Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục phải có Giấy ủy quyền được công chứng và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản thì đề nghị hoàn thiện Giấy đề nghị thanh toán cổ tức qua chuyển khoản theo mẫu đăng tải trên website của Công ty tại https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/ và gửi về văn phòng của CTCP Hàng tiêu dùng Masan.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/06/2021 MCM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCM của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, địa chỉ Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt đầu từ ngày 15/06/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
  Thời gian làm việc:
  - Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
  - Buổi sáng: 8h30 đến 11h30; buổi chiều: 13h đến 16h
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 17/06/2021 TAC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã CK: TAC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/5/20210505_20210504 - TAC - TB NDKCC to chuc DHDCD tn 2021.pdf

 • 17/06/2021 MPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPC của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 17/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, TP. HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT, Ban Tồng Giám Đốc và Ban kiểm soát
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
  + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021
  + Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
  + Một số nội dung khác
 • 17/06/2021 VOC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VOC của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Nội dung họp: - Thông qua các Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
  - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021.
  - Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2020 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.
            - Nội dung họp: - Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2020.
  - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam - CTCP năm 2021.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.