HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/06/2019 FMC: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã CK: FMC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/8/10/20180810_20180810 - FMC - TB vv niem yet va GDCP thay doi niem yet.pdf

 • 25/06/2019 AGF: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã CK: AGF) vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 25/06/2019 như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/6/19/20190619_20190619 - AGF - 2.QD dua vao dien tam ngung giao dich.pdf

 • 25/06/2019 VSF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSF của Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
  + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
            - Nội dung họp: + Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2019; Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Tổng công ty;
  + Một số nội dung khác (nếu có)
 • 26/06/2019 MCH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức như sau:
  · Địa chỉ : Phòng Kế toán – CTCP Hàng tiêu dùng Masan
  Tầng 5, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
  · Thời gian: từ 9h sáng đến 17h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), bắt đầu từ ngày 26/06/2019.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (trường hợp pháp nhân hoặc tổ chức). Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục phải có Giấy ủy quyền được công chứng và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản thì đề nghị hoàn thiện Giấy đề nghị thanh toán cổ tức qua chuyển khoản theo mẫu đăng tải trên website của Công ty tại https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/ và gửi về văn phòng của CTCP Hàng tiêu dùng Masan.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/06/2019 SPV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPV của CTCP Thủy Đặc Sản như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản. Địa chỉ thanh toán: Nhà máy Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản – B23/63 Ấp 2, Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM - Phòng Kế toán – Tài chính. Thời gian chi trả: từ 08 giờ đến 17 giờ vào các ngày làm việc trong tuần (thứ Hai đến thứ Sáu), bắt đầu từ ngày 26/06/2019.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.