HOSE (9) | HNX (9) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 20
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/07/2019 V11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V11 của CTCP Xây dựng số 11 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 19/07/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 1 – toà nhà Vinaconex 34 tầng – đường Hoàng Đạo Thuý – Trung Hoà – Nhân Chính – thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật
 • 19/07/2019 HBC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (mã CK: HBC) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/12/20190712_20190712 - HBC - TB nybs co phieu tra co tuc 2018.pdf

 • 26/07/2019 VHD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHD của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinaconex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 26/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính –Kế hoạch Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinaconex, phòng 705 tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội, bắt đầu từ ngày 26/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 30/07/2019 CDC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CK: CDC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/6/25/20190625_20190625 - CDC - TB Ngay DKCC 10.07 vv tra co tuc 2018 bang tien ty le 15.pdf

 • 08/08/2019 ICN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 08/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.