HOSE (12) | HNX (12) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 32
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/08/2020 SHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức như sau:
  · Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, điện thoại liên hệ: 0936388887.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Thời gian thực hiện: Vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác theo quy định pháp luật.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/08/2020 DSC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSC của CTCP Chứng khoán Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 24/08/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: hông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và nội dung theo chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
 • 31/08/2020 TVS: Thông báo niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã CK: TVS) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/10/16/20191016_20191016 - TVS - THONG BAO VV NY VA GD CP TÐNY.pdf

 • 15/10/2020 TVB: Thông báo niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã CK: TVB) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/11/19/20191119_20191119 - TVB - Tb ngay giao dich co phieu niem yet bo sung.pdf

 • 23/12/2020 SSI: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã CK: SSI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/84a59ffe-c814-4cc5-81ef-fe31e895ed43?ridx=1304464441