Hướng dẫn sử dụng
PHẠM THANH HOA
Phạm Thanh Hoa
TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC)

N/a

27.32 tỷ VND

Tài sản cá nhân

27.32 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Phạm Thanh Hoa
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1
TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán
CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC)
N/A
2
TVHĐQT
CTCP Chứng khoán Trí Việt (HOSE: TVB)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TVC
******
***
******
2TVB
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TVC
******
******
******
2TVB
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.