LÝ QUỐC HÙNG
Lý Quốc Hùng

TVHĐQT/Phó TGĐ

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (HNX: CTX)

KS Xây dựng

50 tuổi

45.69 tỷ VND

Tài sản cá nhân

45.69 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Lý Quốc Hùng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hà Nội
Quê quán : Duy Tiên, Hà Nam
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TVHĐQT/Phó TGĐ
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (HNX: CTX)
2010
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CTX
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CTX
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.