Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem PHP cũng xem: BHN MAS POW VSC NCT

CTCP Cảng Hải Phòng

Mã quan tâm: QNS(19,909) - MWG(19,034) - CTG(17,493) - VNM(17,372) - MBB(16,044)
CTCP Cảng Hải PhòngCTCP Cảng Hải Phòng
8103975
CTCP Cảng Hải PhòngCTCP Cảng Hải Phòng1083975
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Vận tải và kho bãi / Hỗ trợ vận tải

Ngành cấp 3:

Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy

Cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 05/07/2018 của HNX

11,600 

0 ( 0.00%)

20/07/2018, 01:46

Mở cửa
Cao nhất 10,500
Thấp nhất 10,500
KLGD
Vốn hóa 3,793
Dư mua 1,000
Dư bán 2,100
Cao 52T 14,800
Thấp 52T 11,000
KLBQ 52T 10,579
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 10
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
20/07/2018 11,600 0(0.00%) 01,0001,050--
19/07/2018 11,600 0(0.00%) 3006501,150--
18/07/2018 11,600 0(0.00%) 4,0001,2501,6501,300-
17/07/2018 11,600 0(0.00%) 01,1001,875--
16/07/2018 11,600 0(0.00%) 1003672,800--
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
PHP: CBTT v/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017
PHP: Nghị quyết HĐQT v/v bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp
PHP: NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
PHP: Công bố Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
PHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
 
Tải tài liệu
  
PHP: Nghị quyết HĐQT v/v bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp
  
PHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
  
PHP: Điều lệ năm 2018
  
PHP: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
  
PHP: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (điều chỉnh)
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HNX
Nhóm ngành Vận tải và kho bãi
Ngành Hỗ trợ vận tải
Ngày niêm yết 12/08/2015
Vốn điều lệ 3,269,600,000,000
Số CP niêm yết 326,960,000
Số CP đang LH 326,960,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán