Số lượng cổ phiếu
KL niêm yết
KL lưu hành
Vốn hóa thị trường
Nước ngoài Mua
Nước ngoài Bán
KL đặt mua
KL đặt bán
KL thỏa thuận
GT thỏa thuận

KLGD: triệu CP - Vốn hóa, GTGD: tỷ đồng
Sàn Ngành
VS-Index
Mã công ty Ngành

CHỈ SỐ NGÀNH Mặc định Giảm dần Tăng dần

 • HÀNG HÓA
 • Vàng :
 • SJC
 • 0.0 Tr
 • 0.0%
 • Thế giới
 • 0 $
 • 0.0%
 •  
 • TIỀN TỆ
 •  
 • US Dollar Index
 • 0.0
 • 0.0%
 •  
 • test
 • 15.5050
  +0.47%
 •  
 • 10.7050
  -0.60%
 •  
 • 10.7050
  -0.60%
 •  
 • Dầu thô
 •  
 • Đồng
 •  
 • Đường
 •  
 • $100.50
  +0.47%
 •  
 • $004.37
  -0.50%
 •  
 • $100.50
  +0.47%
 • 10.7050
  -0.60%
 •  
 • 10.7050
  +0.30%
 •  
 • 10.7050
  -0.60%
 •  
 • Cà Phê
 •  
 • Gas
 •  
 • Ngô
 • $100.00
  +0.47%
 •  
 • $100.50
  +0.47%
 •  
 • $003.70
  -0.30%

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

sp
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán