VN30 Index Futures 02 month (HNX: VN30F2M)

1190.50

14.60 1.24
03/01/2021 10:28

Open1,186.0

High1,190.5

Low1,185.0

Vol99

OI229

Basis3.68

Foreign Buy-

Foreign Sell-

High Listing1,200.0

Low Listing576.0

Avg Vol Listing3,067

Beta-

View with VN30F2M: VN30F1M VN30F2103 VPBS VN30F2106 VNM
Trending: HPG (91,240) - MBB (71,558) - TCB (57,574) - VNM (51,465) - ACB (47,014)
HĐTL chỉ số VN30 02 tháng
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
03/01/20211,186.01,190.59914.60 (1.24%)
02/26/20211,167.91,175.9510-13.60 (-1.14%)
02/25/20211,178.01,189.551919.50 (1.67%)
02/24/20211,194.01,170.0416-20 (-1.68%)
02/23/20211,179.11,190.048714.60 (1.24%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
03/01/2021VN30F1M1,183.11,187.634,77113.60 (1.16%)
03/01/2021VN30F2M1,186.01,189.29613.30 (1.13%)
03/01/2021VN30F21031,183.11,187.634,77113.60 (1.16%)
03/01/2021VN30F21041,186.01,189.29613.30 (1.13%)
03/01/2021VN30F21061,185.71,188.2176.30 (0.53%)
03/01/2021VN30F21091,185.11,193.952113.80 (1.17%)
Maturity month:04/2021
Last trading date:04/15/2021
Last payment date:04/16/2021
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
02/27/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 01-05/03/2021: VN30-Index tiếp tục test vùng đỉnh lịch sử
02/25/2021Chứng khoán phái sinh 26/02/2021: Basis đảo chiều dương mạnh
02/24/2021Chứng khoán phái sinh 25/02/2021: Mở Short khi VN30-Index phá vỡ hoàn toàn vùng 1,170-1,190 điểm
02/23/2021Chứng khoán phái sinh 24/02/2021: Basis hợp đồng VN30F2103 đảo chiều
02/22/2021Chứng khoán phái sinh 23/02/2021: Chờ đợi tín hiệu của VN30-Index tại vùng đỉnh lịch sử
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.