VN30 Index Futures 02 month (HNX: VN30F2M)

1010.00

21.30 2.15
11/29/2022 14:59

Open990.0

High1,010.0

Low985.0

Vol1,489

OI1,930

Basis-19.04

Foreign Buy293

Foreign Sell70

High Listing1,574.0

Low Listing576.0

Avg Vol Listing3,011

Beta-

View with VN30F2M: VN30F1M VN30F2212 VN30F1Q VN30F2Q DCM
Trending: NVL (226,168) - HPG (201,737) - DIG (108,965) - CEO (89,714) - PDR (82,856)
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
11/29/2022990.01,010.01,48921.30 (2.15%)
11/28/2022967.1988.71,01223 (2.38%)
11/25/2022944.0965.797431.70 (3.39%)
11/24/2022919.8934.01,57514.10 (1.53%)
11/23/2022929.6919.91,866-3.40 (-0.37%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
11/29/2022VN30F1M993.31,015.5410,33421.80 (2.19%)
11/29/2022VN30F2M990.01,010.01,48921.30 (2.15%)
11/29/2022VN30F1Q983.11,009.120626 (2.64%)
11/29/2022VN30F2Q980.41,005.715719.90 (2.02%)
11/29/2022VN30F2212993.31,015.5410,33421.80 (2.19%)
11/29/2022VN30F2301990.01,010.01,48921.30 (2.15%)
11/29/2022VN30F2303983.11,009.120626 (2.64%)
11/29/2022VN30F2306980.41,005.715719.90 (2.02%)
Maturity month:01/2023
Last trading date:01/19/2023
Last payment date:01/27/2023
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
11/29/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 30/11/2022: Tiếp đà thăng hoa
11/28/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 29/11/2022: Phe Long tiếp tục áp đảo?
11/26/2022Chứng khoán phái sinh Tuần 28/11-02/12/2022: Tín hiệu hồi phục trở lại
11/24/2022Chứng khoán phái sinh ngày 25/11/2022: Khối lượng giao dịch xuống mức thấp
11/23/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 24/11/2022: Sự biến động vẫn chưa dừng lại
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.