VN30 Index Futures 02 month (HNX: VN30F2M)

903.90

3.70 0.41
01/22/2020 09:42

Open895.6

High903.9

Low895.6

Vol27

OI301

Basis-4.01

Foreign Buy9

Foreign Sell-

High Listing1,185.1

Low Listing740.1

Avg Vol Listing2,795

Beta-

Trending: HPG (25,302) - CTG (23,343) - VCB (19,320) - MBB (19,317) - VNM (18,869)
HĐTL chỉ số VN30 02 tháng
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
01/22/2020895.6903.9273.70 (0.41%)
01/21/2020896.5900.21973.70 (0.41%)
01/20/2020893.8896.51511.60 (0.18%)
01/17/2020897.1894.91151.20 (0.13%)
01/16/2020886.8891.49,3298.20 (0.93%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
01/22/2020VN30F1M902.2904.910,9002.70 (0.30%)
01/22/2020VN30F2M895.6903.9273.70 (0.41%)
01/22/2020VN30F2002902.2904.910,9002.70 (0.30%)
01/22/2020VN30F2003895.6903.9273.70 (0.41%)
01/22/2020VN30F2006903.5905.632.10 (0.23%)
01/22/2020VN30F2009905.5905.520.40 (0.04%)
Maturity month:03/2020
Last trading date:03/19/2020
Last payment date:03/20/2020
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
01/21/2020Chứng khoán phái sinh 22/01/2020: Đứng ngoài quan sát trong ngày giao dịch cuối của năm
01/20/2020Chứng khoán phái sinh 21/01/2020: Tâm lý thận trọng bắt đầu xuất hiện
01/20/2020Đảo danh mục VN30 kỳ tháng 1/2020: Hai cổ phiếu họ dầu khí được thêm vào
01/18/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 20-22/01/2020: Cẩn thận với nhịp rung lắc khi VN30-Index tiến đến vùng 900-905 điểm
01/16/2020Chứng khoán phái sinh 17/01/2020: Tiếp tục giữ vị thế Long?