VN30 Index Futures 02 month (HNX: VN30F2M)

1455.50

7.80 0.54
09/17/2021 15:06

Open1,442.9

High1,455.6

Low1,441.1

Vol293

OI-

Basis-0.09

Foreign Buy-

Foreign Sell74

High Listing1,574.0

Low Listing576.0

Avg Vol Listing2,998

Beta-

Trending: HPG (122,847) - HVN (101,267) - MBB (80,372) - HSG (57,550) - SSI (57,492)
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
09/17/20211,442.91,455.52937.80 (0.54%)
09/16/20211,443.61,440.617,944-0.80 (-0.06%)
09/15/20211,436.01,441.47,2665.40 (0.38%)
09/14/20211,439.01,436.04,910-3.80 (-0.26%)
09/13/20211,443.01,439.81,520-5.10 (-0.35%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
09/17/2021VN30F1M1,444.11,456.8133,47816.20 (1.12%)
09/17/2021VN30F2M1,442.91,455.52937.80 (0.54%)
09/17/2021VN30F21101,444.11,456.8133,47816.20 (1.12%)
09/17/2021VN30F21111,442.91,455.52937.80 (0.54%)
09/17/2021VN30F21121,442.71,453.07810.40 (0.72%)
09/17/2021VN30F22031,439.01,453.011117.70 (1.23%)
Maturity month:11/2021
Last trading date:11/18/2021
Last payment date:11/19/2021
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
09/16/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 17/09/2021: VN30-Index đã vượt đường SMA 50 ngày?
09/15/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 16/09/2021: Chờ đợi tín hiệu ngày đáo hạn
09/14/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 15/09/2021: VN30-Index sẽ rơi hoàn toàn khỏi đường SMA 100 ngày?
09/13/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 14/09/2021: Chờ đợi sự bứt phá
09/11/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 13-17/09/2021: Chờ đợi tín hiệu tại đường SMA 50 ngày
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.