VN30 Index Futures 02 month (HNX: VN30F2M)

1507.90

-8.20 -0.54
01/27/2022 11:29

Open1,511.0

High1,514.3

Low1,506.3

Vol82

OI355

Basis-12.08

Foreign Buy1

Foreign Sell-

High Listing1,574.0

Low Listing576.0

Avg Vol Listing2,890

Beta-

View with VN30F2M: VN30F1M CEO DIG VN30F2202 VN30F2206
Trending: FLC (225,766) - HPG (158,674) - CEO (149,120) - DIG (143,416) - ROS (129,093)
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
01/27/20221,511.01,507.982-8.20 (-0.54%)
01/26/20221,510.01,516.151516.10 (1.07%)
01/25/20221,470.01,500.037429.70 (2.02%)
01/24/20221,495.01,470.3589-27.80 (-1.86%)
01/21/20221,490.71,498.119111 (0.74%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
01/27/2022VN30F1M1,513.01,508.263,189-10.80 (-0.71%)
01/27/2022VN30F2M1,511.01,507.982-8.20 (-0.54%)
01/27/2022VN30F22021,513.01,508.263,189-10.80 (-0.71%)
01/27/2022VN30F22031,511.01,507.982-8.20 (-0.54%)
01/27/2022VN30F22061,506.31,502.929-3.50 (-0.23%)
01/27/2022VN30F22091,511.71,502.524-9.20 (-0.61%)
Maturity month:03/2022
Last trading date:03/17/2022
Last payment date:03/18/2022
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
01/26/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 27/01/2022: VN30-Index hướng đến vùng 1,560-1,580 điểm?
01/25/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 26/01/2022: Bật tăng trở lại tại vùng hỗ trợ 1,470-1,490 điểm
01/24/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 25/01/2022: Vùng 1,470-1,490 điểm có còn trụ vững?
01/22/2022Chứng khoán phái sinh Tuần 24-28/01/2022: Bên mua lấy lại ưu thế
01/20/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 21/01/2022: VN30-Index tích cực trong ngày đáo hạn
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.