Hướng dẫn sử dụng

VN30 Index Futures 02 month (HNX: VN30F2M)

1110.00

-1.00 -0.09
12/08/2023 15:19

Open1,110.4

High1,117.6

Low1,108.9

Vol916

OI1,861

Basis-4.89

Foreign Buy358

Foreign Sell55

High Listing1,574.0

Low Listing576.0

Avg Vol Listing3,220

Beta-

Trending: NVL (97,625) - HPG (96,047) - DIG (69,917) - CEO (63,906) - MWG (57,199)
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
12/08/20231,110.41,110.0916-1 (-0.09%)
12/07/20231,107.81,111.08771 (0.09%)
12/06/20231,101.51,110.033612.10 (1.10%)
12/05/20231,105.01,097.9365-7.80 (-0.71%)
12/04/20231,094.01,105.785019.30 (1.78%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
12/08/2023VN30F1M1,112.21,112.0234,686 (%)
12/08/2023VN30F2M1,110.41,110.0916-1 (-0.09%)
12/08/2023VN30F1Q1,107.91,108.9249-0.90 (-0.08%)
12/08/2023VN30F2Q1,104.31,106.982-0.10 (-0.01%)
12/08/2023VN30F23121,112.21,112.0234,686 (%)
12/08/2023VN30F24011,110.41,110.0916-1 (-0.09%)
12/08/2023VN30F24031,107.91,108.9249-0.90 (-0.08%)
12/08/2023VN30F24061,104.31,106.982-0.10 (-0.01%)
Maturity month:01/2024
Last trading date:01/18/2024
Last payment date:01/19/2024
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
12/07/2023Chứng khoán phái sinh ngày 08/12/2023: Giá trị giao dịch toàn thị trường tăng mạnh
12/07/2023Thị trường phái sinh có gần 1.5 triệu tài khoản tại cuối tháng 11
12/06/2023Chứng khoán phái sinh ngày 07/12/2023: Phe Long trở lại dẫn dắt thị trường
12/05/2023Chứng khoán phái sinh ngày 06/12/2023: Liên tục giằng co
12/04/2023Chứng khoán phái sinh ngày 05/12/2023: Thị trường dần chuyển biến tích cực
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.