VN30 Index Futures 02 month (HNX: VN30F2M)

1177.20

-2.10 -0.18
01/22/2021 15:07

Open1,184.6

High1,190.1

Low1,172.9

Vol734

OI588

Basis20.62

Foreign Buy-

Foreign Sell-

High Listing1,200.0

Low Listing576.0

Avg Vol Listing3,032

Beta-

Trending: HPG (79,211) - ROS (72,180) - MBB (68,830) - STB (63,033) - SHB (62,763)
HĐTL chỉ số VN30 02 tháng
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
01/22/20211,184.61,177.2734-2.10 (-0.18%)
01/21/20211,158.01,181.043,11625 (2.16%)
01/20/20211,130.01,156.035,43131 (2.76%)
01/19/20211,192.81,125.021,854-65 (-5.46%)
01/18/20211,198.51,190.04,311-8 (-0.67%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
01/22/2021VN30F1M1,182.71,173.5186,904-7.50 (-0.64%)
01/22/2021VN30F2M1,184.61,177.2734-2.10 (-0.18%)
01/22/2021VN30F21021,182.71,173.5186,904-7.50 (-0.64%)
01/22/2021VN30F21031,184.61,177.2734-2.10 (-0.18%)
01/22/2021VN30F21061,179.11,180.0196-4.10 (-0.35%)
01/22/2021VN30F21091,182.11,173.66326.20 (2.28%)
Maturity month:03/2021
Last trading date:03/18/2021
Last payment date:03/19/2021
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
01/21/2021Chứng khoán phái sinh 22/01/2021: VN30-Index sẽ tiến lên test lại đỉnh cũ tháng 04/2018?
01/20/2021Chứng khoán phái sinh 21/01/2021: VN30-Index test lại ngưỡng Fibonacci Projection 161.8%
01/19/2021Chứng khoán phái sinh 20/01/2021: Bên bán chiếm được ưu thế lớn
01/18/2021Chứng khoán phái sinh 19/01/2021: VN30-Index gặp khó tại vùng 1,160-1,180 điểm
01/16/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 18-22/01/2021: Thử thách của VN30-Index tại vùng đỉnh cũ lịch sử
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.