VS-Sector: VS-Accommodate

55.47

-0.86 (-1.52%)
01/27/2021

Volume 1,845,099

Val. 12,555,995,300

Foreign Buy 25,800

Foreign Sell 27,100

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ATSHNXFull-Service Restaurants3,500,00034,000 0(0%)34,000
2DAHHOSETraveler Accommodation34,200,0004,000 -160(-3.85%)4,680
3DSNHOSEAmusement Parks and Arcades12,083,00947,600 -400(-0.83%)48,800
4HOTHOSETraveler Accommodation7,999,93727,050 0(0%)27,050
5NVTHOSETraveler Accommodation90,500,0005,900 +200(+3.51%)5,790
6OCHHNXTraveler Accommodation200,000,0007,000 -200(-2.78%)7,600
7PDCHNXTraveler Accommodation15,000,0004,900 0(0%)5,000
8RICHOSEGambling Industries70,368,75411,400 +700(+6.54%)8,760
9SDAHNXEmployment Services26,205,9904,700 -300(-6%)4,800
10SGHHNXTraveler Accommodation12,364,10055,900 0(0%)55,900
11TTTHNXOther Support Services4,570,21036,800 0(0%)38,000
12VCMHNXEmployment Services3,000,00019,500 0(0%)19,500
13VNGHOSETraveler Accommodation97,276,60813,500 -300(-2.17%)13,900
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.