VS-Sector: VS-Accommodate

61.35

-0.18 (-0.29%)
10/18/2021

Volume 925,576

Val. 12,043,486,000

Foreign Buy 400

Foreign Sell 13,000

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ATSHNXFull-Service Restaurants3,500,00033,600 0(0%)33,600
2DAHHOSETraveler Accommodation84,200,0008,970 -50(-0.55%)9,000
3DSNHOSEAmusement Parks and Arcades12,083,00946,800 +800(+1.74%)45,650
4HOTHOSETraveler Accommodation7,999,93736,400 0(0%)36,500
5NVTHOSETraveler Accommodation90,500,0009,800 -50(-0.51%)9,600
6OCHHNXTraveler Accommodation200,000,0008,000 -100(-1.23%)7,900
7PDCHNXTraveler Accommodation15,000,0005,900 +300(+5.36%)5,800
8RICHOSEGambling Industries70,368,75419,800 -1,000(-4.81%)18,650
9SDAHNXEmployment Services26,205,99019,500 +700(+3.72%)16,900
10SGHHNXTraveler Accommodation12,364,10040,200 +3,200(+8.65%)34,200
11TTTHNXOther Support Services4,570,21051,000 0(0%)46,400
12VCMHNXEmployment Services3,000,00015,700 0(0%)15,800
13VNGHOSETraveler Accommodation97,276,60813,700 +50(+0.37%)13,700
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.