VS-Sector: VS-Accommodate

42.54

-0.79 (-1.81%)
12/06/2022

Volume 1,433,874

Val. 12,592,922,100

Foreign Buy 300

Foreign Sell 1,200

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ATSHNXFull-Service Restaurants3,500,00015,800 0(0%)16,000
2DAHHOSETraveler Accommodation84,200,0004,200 -300(-6.67%)4,310
3DSNHOSEAmusement Parks and Arcades12,083,00949,000 -650(-1.31%)51,400
4HOTHOSETraveler Accommodation7,999,93723,500 -1,700(-6.75%)25,350
5NVTHOSETraveler Accommodation90,500,0008,570 -520(-5.72%)8,990
6OCHHNXTraveler Accommodation200,000,0006,300 0(0%)6,900
7SDAHNXEmployment Services26,205,9907,700 -800(-9.41%)7,600
8SGHHNXTraveler Accommodation12,364,10029,000 +1,000(+3.57%)28,000
9TTTHNXOther Support Services4,570,21040,000 0(0%)40,000
10VCMHNXEmployment Services3,000,00021,600 0(0%)21,800
11VNGHOSETraveler Accommodation97,276,6088,990 -190(-2.07%)8,600
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.