VS-Sector: VS-Accommodate

44.53

-0.15 (-0.33%)
11/29/2023

Volume 1,173,500

Val. 14,124,350,000

Foreign Buy 26,600

Foreign Sell 39,600

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ATSHNXFull-Service Restaurants3,500,0009,100 0(0%)10,100
2CTCHNXTraveler Accommodation15,799,9261,400 0(0%)1,500
3DAHHOSETraveler Accommodation84,200,0004,170 +100(+2.46%)4,070
4DSNHOSEAmusement Parks and Arcades12,083,00954,500 +200(+0.37%)54,700
5NVTHOSETraveler Accommodation90,500,0007,590 +90(+1.20%)7,410
6OCHHNXTraveler Accommodation200,000,0006,800 -100(-1.45%)6,900
7SGHHNXTraveler Accommodation12,364,10030,000 +1,500(+5.26%)28,500
8TTTHNXOther Support Services4,570,21032,900 0(0%)32,100
9VNGHOSETraveler Accommodation97,276,6088,000 0(0%)8,000
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.