VS-Sector: VS-Mining&Oil

141.62

-3.89 (-2.67%)
01/22/2021

Volume 29,294,494

Val. 510,211,452,400

Foreign Buy 189,900

Foreign Sell 1,280,410

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ACMHNXMetal Ore Mining51,000,0001,900 +100(+5.56%)1,600
2AMCHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying2,850,00018,300 0(0%)18,500
3ATGHOSEMetal Ore Mining15,220,000610 0(0%)610
4BKCHNXMetal Ore Mining11,737,7286,100 -600(-8.96%)6,000
5BMCHOSEMetal Ore Mining12,392,63016,050 +1,050(+7%)16,500
6C32HOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying15,030,14526,400 -500(-1.86%)28,500
7DHAHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying14,726,07350,000 -500(-0.99%)47,500
8DHMHOSEMetal Ore Mining31,396,1809,610 +10(+0.10%)9,690
9HGMHNXMetal Ore Mining11,920,72034,000 0(0%)34,000
10HLCHNXCoal Mining25,415,1997,700 0(0%)7,400
11HPMHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying3,800,00012,900 0(0%)12,900
12KSBHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying66,633,07831,700 -800(-2.46%)34,900
13KSQHNXMetal Ore Mining30,000,0002,200 -100(-4.35%)2,300
14LCMHOSEMetal Ore Mining24,632,8091,480 0(0%)1,400
15MDCHNXCoal Mining21,418,3466,800 0(0%)7,200
16MDGHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying10,324,78111,400 +400(+3.64%)10,500
17MIMHNXMetal Ore Mining3,409,8604,600 0(0%)4,300
18MVBHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying105,000,00015,000 -1,300(-7.98%)15,000
19NBCHNXCoal Mining36,999,1246,400 +100(+1.59%)6,500
20NNCHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying21,920,00038,250 0(0%)38,400
21PVBHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations21,599,99819,900 -300(-1.49%)21,600
22PVCHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations47,500,0008,500 -200(-2.30%)9,200
23PVDHOSEDrilling Oil and Gas Wells421,129,78921,300 -900(-4.05%)23,150
24PVSHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations477,966,29019,900 -400(-1.97%)20,900
25SPIHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying16,815,0002,800 +200(+7.69%)2,700
26TC6HNXCoal Mining32,496,1054,900 0(0%)5,100
27TDNHNXCoal Mining29,439,0978,200 0(0%)8,500
28THTHNXCoal Mining24,569,0528,300 -100(-1.19%)8,800
29TMBHNXCoal Mining15,000,00017,300 0(0%)17,300
30TNTHOSEMetal Ore Mining25,500,0002,800 -140(-4.76%)2,650
31TVDHNXCoal Mining44,962,8647,600 0(0%)7,700
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.