VS-Sector: VS-Mining&Oil

14.22

-0.09 (-0.66%)
11/27/2020

Volume 14,855,578

Val. 220,281,584,500

Foreign Buy 261,290

Foreign Sell 161,510

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ACMHNXMetal Ore Mining51,000,000800 +100(+14.29%)900
2AMCHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying2,850,00016,400 0(0%)16,400
3ATGHOSEMetal Ore Mining15,220,000610 0(0%)610
4BKCHNXMetal Ore Mining11,737,7285,300 -500(-8.62%)5,800
5BMCHOSEMetal Ore Mining12,392,63010,450 +300(+2.96%)10,150
6C32HOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying15,030,14524,000 +300(+1.27%)24,200
7DHAHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying14,726,07343,600 +150(+0.35%)44,000
8DHMHOSEMetal Ore Mining31,396,1808,800 +530(+6.41%)8,310
9HGMHNXMetal Ore Mining11,920,72038,000 0(0%)38,000
10HLCHNXCoal Mining25,415,1997,200 0(0%)7,200
11HPMHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying3,800,00012,900 0(0%)12,900
12KSBHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying64,133,07827,300 +850(+3.21%)27,150
13KSQHNXMetal Ore Mining30,000,0001,600 0(0%)1,600
14LCMHOSEMetal Ore Mining24,632,809690 0(0%)690
15MDCHNXCoal Mining21,418,3466,900 -100(-1.43%)6,800
16MDGHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying10,324,78110,700 -150(-1.38%)11,150
17MIMHNXMetal Ore Mining3,409,86010,800 0(0%)10,800
18MVBHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying105,000,00012,000 0(0%)12,000
19NBCHNXCoal Mining36,999,1245,400 +100(+1.89%)5,500
20NNCHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying21,920,00043,000 -1,000(-2.27%)49,350
21PVBHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations21,599,99815,200 -200(-1.30%)15,600
22PVCHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations47,500,0006,400 0(0%)6,400
23PVDHOSEDrilling Oil and Gas Wells421,129,78913,200 -50(-0.38%)12,600
24PVSHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations477,966,29015,000 -100(-0.66%)14,800
25SPIHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying16,815,0001,400 +100(+7.69%)1,400
26TC6HNXCoal Mining32,496,1054,500 0(0%)4,600
27TDNHNXCoal Mining29,439,0977,100 0(0%)7,000
28THTHNXCoal Mining24,569,0527,400 -100(-1.33%)7,500
29TMBHNXCoal Mining15,000,00016,400 0(0%)16,300
30TNTHOSEMetal Ore Mining25,500,0001,740 +30(+1.75%)1,780
31TVDHNXCoal Mining44,962,8646,300 0(0%)6,400
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.