VS-Sector: VS-Mining&Oil

149.94

+1.83 (+1.24%)
05/12/2021

Volume 13,123,593

Val. 264,498,445,100

Foreign Buy 137,900

Foreign Sell 397,900

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ACMHNXMetal Ore Mining51,000,0003,300 -100(-2.94%)3,500
2AMCHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying2,850,00022,300 0(0%)22,300
3BKCHNXMetal Ore Mining11,737,7285,200 0(0%)6,000
4BMCHOSEMetal Ore Mining12,392,63016,050 -150(-0.93%)15,300
5C32HOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying15,030,14525,800 -150(-0.58%)26,100
6DHAHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying14,726,07350,000 0(0%)49,300
7DHMHOSEMetal Ore Mining31,396,1809,950 0(0%)10,200
8HGMHNXMetal Ore Mining11,920,72038,700 0(0%)37,200
9HLCHNXCoal Mining25,415,1998,900 -600(-6.82%)8,600
10HPMHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying3,800,00011,700 0(0%)11,700
11KSBHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying66,633,07828,200 +500(+1.81%)28,600
12KSQHNXMetal Ore Mining30,000,0003,400 -100(-2.86%)3,900
13LCMHOSEMetal Ore Mining24,632,8092,560 0(0%)2,570
14MDCHNXCoal Mining21,418,3467,500 -300(-3.80%)8,000
15MDGHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying10,324,78112,000 0(0%)12,500
16MIMHNXMetal Ore Mining3,409,8606,500 0(0%)6,500
17MVBHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying105,000,00015,500 0(0%)16,000
18NBCHNXCoal Mining36,999,1247,500 -100(-1.33%)7,500
19NNCHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying21,920,00027,300 +100(+0.37%)27,000
20PVBHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations21,599,99815,700 +200(+1.28%)16,000
21PVCHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations47,500,00010,000 +200(+2.04%)9,800
22PVDHOSEDrilling Oil and Gas Wells421,129,78920,950 +400(+1.95%)20,100
23PVSHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations477,966,29022,100 +600(+2.79%)21,100
24SPIHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying16,815,00016,600 0(0%)17,400
25TC6HNXCoal Mining32,496,1055,000 -100(-1.96%)5,100
26TDNHNXCoal Mining29,439,0978,500 0(0%)8,500
27THTHNXCoal Mining24,569,0528,700 0(0%)8,600
28TMBHNXCoal Mining15,000,00013,500 -1,100(-7.48%)14,100
29TNTHOSEMetal Ore Mining25,500,0007,800 -330(-4.06%)7,900
30TVDHNXCoal Mining44,962,8648,400 -100(-1.18%)8,400
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.