VS-Sector: VS-Mining&Oil

207.14

+2.84 (+1.39%)
12/09/2021

Volume 17,854,742

Val. 443,220,772,100

Foreign Buy 75,300

Foreign Sell 82,820

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ACMHNXMetal Ore Mining51,000,0003,300 0(0%)3,300
2AMCHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying2,850,00024,200 -400(-1.63%)25,200
3BKCHNXMetal Ore Mining11,737,7288,400 0(0%)8,300
4BMCHOSEMetal Ore Mining12,392,63026,000 -1,000(-3.70%)27,350
5C32HOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying15,030,14531,600 +300(+0.96%)31,650
6DHAHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying14,726,07352,300 0(0%)52,200
7DHMHOSEMetal Ore Mining31,396,18012,500 +250(+2.04%)12,700
8HGMHNXMetal Ore Mining11,920,72042,000 +1,900(+4.74%)36,500
9HLCHNXCoal Mining25,415,19914,000 +100(+0.72%)14,000
10HPMHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying3,800,00010,400 0(0%)10,400
11KSBHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying73,295,80238,950 +950(+2.50%)38,500
12KSQHNXMetal Ore Mining30,000,0008,400 -100(-1.18%)8,200
13LCMHOSEMetal Ore Mining24,632,8095,350 -150(-2.73%)5,400
14MDCHNXCoal Mining21,418,34612,400 +400(+3.33%)13,100
15MDGHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying10,324,78111,850 -250(-2.07%)13,200
16MIMHNXMetal Ore Mining3,409,8609,000 +100(+1.12%)8,800
17MVBHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying105,000,00024,800 -400(-1.59%)26,400
18NBCHNXCoal Mining36,999,12417,600 +700(+4.14%)18,600
19NNCHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying21,920,00027,600 +450(+1.66%)27,750
20PVBHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations21,599,99818,500 +1,600(+9.47%)16,200
21PVCHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations47,500,00014,800 0(0%)13,200
22PVDHOSEDrilling Oil and Gas Wells421,129,78929,200 +700(+2.46%)26,000
23PVSHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations477,966,29026,800 +300(+1.13%)25,000
24SPIHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying16,815,00012,700 0(0%)12,900
25TC6HNXCoal Mining32,496,10512,100 -200(-1.63%)12,800
26TDNHNXCoal Mining29,439,09714,400 +200(+1.41%)14,800
27THTHNXCoal Mining24,569,05213,700 +200(+1.48%)14,000
28TMBHNXCoal Mining15,000,00017,500 -300(-1.69%)17,000
29TNTHOSEMetal Ore Mining25,500,00018,800 -800(-4.08%)18,600
30TVDHNXCoal Mining44,962,86412,900 +100(+0.78%)13,600
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.