VS-Sector: VS-Mining&Oil

156.90

+3.09 (+2.01%)
08/04/2021

Volume 28,194,815

Val. 578,028,982,900

Foreign Buy 102,500

Foreign Sell 40,100

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ACMHNXMetal Ore Mining51,000,0002,400 0(0%)2,300
2AMCHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying2,850,00019,000 0(0%)19,000
3BKCHNXMetal Ore Mining11,737,7284,800 +100(+2.13%)4,900
4BMCHOSEMetal Ore Mining12,392,63014,500 +50(+0.35%)14,750
5C32HOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying15,030,14523,500 -100(-0.42%)22,500
6DHAHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying14,726,07342,300 0(0%)41,000
7DHMHOSEMetal Ore Mining31,396,18011,600 +200(+1.75%)11,850
8HGMHNXMetal Ore Mining11,920,72041,000 +3,200(+8.47%)37,800
9HLCHNXCoal Mining25,415,1999,800 0(0%)10,000
10HPMHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying3,800,00011,700 0(0%)11,700
11KSBHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying73,295,80225,200 +50(+0.20%)24,900
12KSQHNXMetal Ore Mining30,000,0003,200 -100(-3.03%)3,200
13LCMHOSEMetal Ore Mining24,632,8092,360 -20(-0.84%)2,460
14MDCHNXCoal Mining21,418,3468,500 +100(+1.19%)9,100
15MDGHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying10,324,78112,150 0(0%)12,100
16MIMHNXMetal Ore Mining3,409,86010,000 0(0%)10,000
17MVBHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying105,000,00019,500 +100(+0.52%)19,800
18NBCHNXCoal Mining36,999,12411,300 +100(+0.89%)11,100
19NNCHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying21,920,00023,700 +100(+0.42%)23,500
20PVBHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations21,599,99813,600 +100(+0.74%)13,600
21PVCHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations47,500,0009,200 +400(+4.55%)8,700
22PVDHOSEDrilling Oil and Gas Wells421,129,78918,900 +650(+3.56%)18,300
23PVSHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations477,966,29025,400 +500(+2.01%)25,000
24SPIHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying16,815,00014,900 +300(+2.05%)14,700
25TC6HNXCoal Mining32,496,1055,900 0(0%)6,300
26TDNHNXCoal Mining29,439,0978,600 -100(-1.15%)9,000
27THTHNXCoal Mining24,569,0528,900 0(0%)9,400
28TMBHNXCoal Mining15,000,00014,300 0(0%)14,000
29TNTHOSEMetal Ore Mining25,500,0009,600 -160(-1.64%)9,400
30TVDHNXCoal Mining44,962,8648,300 +100(+1.22%)8,600
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.