VS-Sector: VS-Mining&Oil

240.59

+7.61 (+3.27%)
11/29/2023

Volume 26,606,765

Val. 824,884,816,900

Foreign Buy 1,296,503

Foreign Sell 89,400

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1AMCHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying2,850,00017,100 0(0%)17,500
2BKCHNXMetal Ore Mining11,737,7287,100 0(0%)7,100
3BMCHOSEMetal Ore Mining12,392,63014,900 +200(+1.36%)14,800
4C32HOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying15,030,14516,850 0(0%)16,650
5CLMHNXCoal Mining11,000,00057,400 +1,400(+2.50%)56,200
6DHAHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying14,726,07346,100 0(0%)46,500
7DHMHOSEMetal Ore Mining31,396,1807,640 +430(+5.96%)7,490
8HGMHNXMetal Ore Mining11,920,72046,000 0(0%)46,000
9HLCHNXCoal Mining25,415,19911,400 +100(+0.88%)11,300
10HMRHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying5,612,4447,500 -100(-1.32%)7,600
11KSBHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying76,295,80225,200 +300(+1.20%)24,950
12KSQHNXMetal Ore Mining30,000,0002,200 +200(+10%)2,000
13KSVHNXMetal Ore Mining200,000,00031,700 -200(-0.63%)30,900
14MDCHNXCoal Mining21,418,34610,400 0(0%)10,600
15MDGHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying10,324,78112,800 +800(+6.67%)12,950
16MIMHNXMetal Ore Mining3,409,8604,200 0(0%)4,200
17MVBHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying105,000,00021,000 +100(+0.48%)20,900
18NBCHNXCoal Mining36,999,12410,900 0(0%)11,000
19NNCHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying21,920,00019,400 +200(+1.04%)19,400
20PVBHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations21,599,99821,700 +1,000(+4.83%)21,000
21PVCHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations50,000,00015,000 +600(+4.17%)14,700
22PVDHOSEDrilling Oil and Gas Wells555,880,00628,550 +1,250(+4.58%)26,600
23PVSHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations477,966,29039,000 +1,800(+4.84%)36,500
24SPIHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying16,815,0003,400 +100(+3.03%)3,300
25TC6HNXCoal Mining32,496,1057,100 0(0%)7,200
26TDNHNXCoal Mining29,439,0979,300 0(0%)9,200
27THTHNXCoal Mining24,569,05212,500 0(0%)12,500
28TMBHNXCoal Mining15,000,00043,000 0(0%)44,400
29TNTHOSEMetal Ore Mining51,000,0004,680 +130(+2.86%)4,810
30TVDHNXCoal Mining44,962,86412,700 +100(+0.79%)12,600
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.